Uw bijdrage

Elk bedrag dat u geeft, klein of groot, is voor de kinderen een groot geschenk.

Daarom hopen wij dat u een financiële bijdrage wilt doen om de droom van deze kinderen

op een betere toekomst te laten uitkomen: één waarvan Be Good, Do Good de basis vormt.

Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de stichting en de kinderen.