Ontstaan

De oprichtster van de stichting, mevrouw H.P. Blom, reist al vele jaren naar en door India. In 2016, tijdens haar verblijf in de stad Rishikesh, gelegen aan de voet van de Himalaya, werd zij getroffen door de vele kinderen die daar in armoede leven. Dit wakkerde haar altijd al sluimerende verlangen aan om zich in te zetten voor de kansarmen van deze wereld. Direct na thuiskomst voegde zij de daad bij het woord en richtte de stichting Sarasvati Mataji op.

De naam

In vele schooltjes in India hangt een afbeelding van de godin Sarasvati. Zij is de godin van onder andere kennis, wijsheid, schrift, literatuur en kunst. Ze wordt vaak afgebeeld met een zwaan, die de keuze tussen goed en kwaad symboliseert.

Mataji betekent ‘toegewijde moeder’ en staat symbool voor het zorgende principe.

Visie

Be Good, Do Good (Swami Sivananda) is het uitgangspunt van iedere actie die de stichting onderneemt.
Be Good, Do Good is ook wat de leerkrachten de kinderen bijbrengen. Onderwijs is daarom een onmisbare schakel in het krijgen van een beter leven. Als de kinderen leren hoe ze een goed mens kunnen zijn, kunnen ze ook goed doen in de wereld voor zichzelf én voor anderen.

Maar even belangrijk is het dat deze kinderen gezonde voeding krijgen, warme kleding hebben, kunnen spelen en sporten en de benodigde medische zorg kunnen krijgen.

Missie

De missie is recent uitgebreid. In nieuwe projecten zullen naast de kinderen ook aandacht worden besteed aan ondersteuning van kwetsbare ouderen. Zodra er meer informatie is zal deze via de nieuwsbrief en op deze website kenbaar worden gemaakt.
Onze missie is om een beter heden en toekomst te bieden aan kinderen en ouderen, met name de allerarmste, in India. We ondersteunen in hun elementaire levensbehoeften. Kinderen krijgen kansen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige, zelfverzekerde en sociale volwassenen met respect voor elkaar en hun omgeving. Minder zelfredzame ouderen bieden we ondersteuning om zoveel mogelijk gezond en in verbinding met hun omgeving te kunnen leven.

Donaties

De stichting is volledig afhankelijk van donaties. Deze donaties worden besteed aan het verschaffen van goederen.
De stichting werkt samen met een aantal lokale Indiase contactpersonen, die regelmatig bij de lopende projecten inventariseren welke hulp er op dat moment nodig is. Zij ontvangen dan geld van de stichting, schaffen de benodigde goederen aan en brengen deze naar de schooltjes. Ook bezoeken de bestuursleden van de stichting meerdere keren per jaar de projecten en houden zo toezicht op de besteding van de binnenkomende gelden.

Zolang als mogelijk is, betaalt de stichting alle kosten uit eigen middelen, om zoveel mogelijk geld aan de kinderen te kunnen besteden.

Schooltjes

Momenteel zijn er twee schooltjes die we ondersteunen. Beide zijn gouvernementsscholen en gevestigd in Rishikesh: de Gomaniwala Primary School en de Munikireti Primary School.

Leerkrachten

De leerkrachten zijn onmisbaar in het behalen van de doelstelling van de stichting. Zij werken bij gouvernementsscholen waar aan de armste kinderen gratis onderwijs wordt gegeven met de hoop op een betere toekomst. Hoewel er in India een officiële leerplicht geldt voor kinderen van 6 tot 14 jaar, gaat in de praktijk minder dan 50 procent van de leerplichtige kinderen naar school. Vaak zwerven deze kinderen op straat. De leerkrachten gaan de straat op en stimuleren deze kinderen om naar school te gaan, in plaats van rond te zwerven.

Translate »